Į S P Ė J I M A S Vaistų rinkodaros etikos komisija (toliau VREK), posėdžio, įvykusio 2018-12-20 (protokolo Nr.12/18) metu, įvertinusi visus jai žinomus faktus, konstatavo, kad UAB KRKA Lietuva rėmusi sveikatos priežiūros specialistų (toliaus SPS) dalyvavimą š.m....