Pranešimai apie pažeidimus

Įspėjimas dėl Vaistų rinkodaros etikos kodekso pažeidimo

Į S P Ė J I M A S Vaistų rinkodaros etikos komisija (toliau VREK), posėdžio, įvykusio 2018-12-20 (protokolo Nr.12/18) metu, įvertinusi visus jai žinomus faktus, konstatavo, kad UAB KRKA Lietuva rėmusi sveikatos priežiūros specialistų (toliaus SPS) dalyvavimą š.m....

Įspėjimas dėl Vaistų rinkodaros etikos kodekso pažeidimo

Į S P Ė J I M A S Vaistų rinkodaros etikos komisija (toliau VREK), posėdžio, įvykusio 2018-11-15 (protokolo Nr.11/18) metu, įvertinusi visus jai žinomus faktus, konstatavo, kad Farmacijos kompanija dalindama SPS iš anksto atspausdintus (paruoštus) receptinio vaistinio...

Įspėjimas dėl Vaistų rinkodaros etikos kodekso pažeidimo

Į S P Ė J I M A S Vaistų rinkodaros etikos komisija (toliau VREK), posėdžio, įvykusio 2018-11-15 (protokolo Nr.11/18) metu, įvertinusi visus jai žinomus faktus, konstatavo, kad Farmacijos kompanija dalindama SPS informacinę medžiagą apie receptinį vaistinį preparatą...

Įspėjimas dėl Vaistų rinkodaros etikos kodekso pažeidimo

Į S P Ė J I M A S Vaistų rinkodaros etikos komisija (toliau VREK), posėdžio, įvykusio 2018-11-15 (protokolo Nr.11/18) metu, įvertinusi visus jai žinomus faktus, konstatavo, kad Farmacijos kompanija organizuodama renginį konferencijų centre “PACAI” Didžioji 7, Vilnius...

Įspėjimas dėl Vaistų rinkodaros etikos kodekso pažeidimo

Į S P Ė J I M A S Vaistų rinkodaros etikos komisija (toliau VREK), posėdžio, įvykusio 2018-11-15 (protokolo Nr.11/18) metu, įvertinusi visus jai žinomus faktus, konstatavo, kad UAB KRKA Lietuva „Gintarinėse vaistinėse“ ir „Norfos vaistinėse“ 2018 m. rugsėjo 1 d. –...

Įspėjimas dėl Vaistų rinkodaros etikos kodekso pažeidimo

Į S P Ė J I M A S Vaistų rinkodaros etikos komisija (toliau VREK), posėdžio, įvykusio 2018-08-09, protokolo Nr.08/18 metu, įvertinusi visus jai žinomus faktus ir aplinkybes, konstatavo, kad farmacijos kompanija leisdama ligoninės laukiamajame koridoriuje prie gydytojo...

Įspėjimas dėl Vaistų rinkodaros etikos kodekso pažeidimo

Į S P Ė J I M A S Vaistų rinkodaros etikos komisija (toliau VREK), posėdžio, įvykusio 2018-08-09 (protokolo Nr.08/18) metu, įvertinusi visus jai žinomus faktus ir aplinkybes, konstatavo, kad farmacijos kompanija (toliau „Kompanija“) kartu su vaistinių tinklu vykdydama...

Įspėjimas dėl Vaistų rinkodaros etikos kodekso pažeidimo

Į S P Ė J I M A S Vaistų rinkodaros etikos komisija (toliau VREK), posėdžio, įvykusio 2018-05-10 (protokolo Nr.05/18) metu, įvertinusi visas jai žinomas aplinkybes, konstatavo, kad farmacijos kompanija dalindama sveikatos priežiūros specialistams informacinę medžiagą,...

Įspėjimas dėl Vaistų rinkodaros etikos kodekso pažeidimo

Į S P Ė J I M A S Vaistų rinkodaros etikos komisija (toliau VREK), posėdžio, įvykusio 2018-05-10 (protokolo Nr.05/18) metu, įvertinusi visas jai žinomas aplinkybes, konstatavo, kad farmacijos kompanija peržiūrėjusi ir patvirtinusi renginio pranešimo tekstą prisiėmė...

Įspėjimas dėl Vaistų rinkodaros etikos kodekso pažeidimo

Į S P Ė J I M A S Vaistų rinkodaros etikos komisija (toliau VREK), posėdžio, įvykusio 2018-03-14 (protokolo Nr.03/18) metu, išnagrinėjusi 2018-02-13 naujai gautą prašymą dėl galimai neetiškų UAB Berlin Chemie Menarini Baltic veiksmų, bei įvertinusi visas jai žinomas...