Į S P Ė J I M A S

Vaistų rinkodaros etikos komisija (toliau VREK), posėdžio, įvykusio 2018-03-14 (protokolo Nr.03/18) metu, išnagrinėjusi 2018-02-13 naujai gautą prašymą dėl galimai neetiškų UAB Berlin Chemie Menarini Baltic veiksmų, bei įvertinusi visas jai žinomas aplinkybes, konstatavo, kad UAB Berlin Chemie Menarini Baltic užsakydama LSMU lektoriaus Mykolo Aniūno paskaitas farmacijos specialistams, tuo pačiu prisiimdama visišką atsakomybę dėl jų turinio ir skleidžiamos informacijos apie vaistinius preparatus objektyvumo, pažeidė vaistų rinkodaros etikos kodekso reikalavimus.

VREK nutarė paviešinti šį įspėjimą VREK interneto svetainėje www.vaistukodeksas.lt .

Pagarbiai,

Vaistų rinkodaros etikos komisijos
pirmininkas Dr. Konradas Vitkevičius