Į S P Ė J I M A S

Vaistų rinkodaros etikos komisija (toliau VREK), posėdžio, įvykusio 2018-05-10 (protokolo Nr.05/18) metu, įvertinusi visas jai žinomas aplinkybes, konstatavo, kad farmacijos kompanija peržiūrėjusi ir patvirtinusi renginio pranešimo tekstą prisiėmė visišką atsakomybę už šios medžiagos turinį, paskirtį bei panaudojimą kompanijos remtame simpoziume.

VREK nuomone mokslinės informacijos (klinikinių tyrimų duomenų) pateikimas simpoziume dalyvavusiems ir neturintiems pakankamos kompetencijos pacientų organizacijos nariams gali būti traktuojamas kaip receptinio vaistinio preparato, šiuo atveju – neregistruoto, reklama visuomenei.
VREK atsižvelgdama į tai, kad farmacijos kompanija per paskutinius 12 mėn. nebuvo nusižengusi Vaistų rinkodaros etikos kodeksui ir kompanijos atstovai geranoriškai bendradarbiavo su VREK, nutarė šį įspėjimą paskelbti VREK interneto svetainėje www.vaistukodeksas.lt be kompanijos ir vaisto pavadinimų.

Vaistų rinkodaros etikos komisijos
pirmininkas Dr. Konradas Vitkevičius