Į S P Ė J I M A S

Vaistų rinkodaros etikos komisija (toliau VREK), posėdžio, įvykusio 2018-05-10 (protokolo Nr.05/18) metu, įvertinusi visas jai žinomas aplinkybes, konstatavo, kad farmacijos kompanija dalindama sveikatos priežiūros specialistams informacinę medžiagą, kuri pasak kompanijos buvo pacientams skirta edukacinė medžiaga, vykdė paslėptą vaistinio preparato reklamą.
Atsižvelgiant į tai, kad farmacijos kompanija nuoširdžiai bendradarbiavo tiriant šį pažeidimą ir pastarųjų 12 mėn. laikotarpiu jai nebuvo taikytos VREK sankcijos, VREK nutarė paviešinti šį įspėjimą VREK interneto svetainėje www.vaistukodeksas.lt be kompanijos pavadinimo.

Vaistų rinkodaros etikos komisijos
pirmininkas Dr. Konradas Vitkevičius