Į S P Ė J I M A S

Vaistų rinkodaros etikos komisija (toliau VREK), posėdžio, įvykusio 2018-08-09, protokolo Nr.08/18 metu, įvertinusi visus jai žinomus faktus ir aplinkybes, konstatavo, kad farmacijos kompanija leisdama ligoninės laukiamajame koridoriuje prie gydytojo kabineto ant sienos kaboti plakatui apie receptinių vaistinių preparatų veikimo profilius neužkirto kelio receptinių vaistinių preparatų reklamos prieinamumui pacientams ir tuo pažeidė Vaistų rinkodaros etikos kodekso 2 str. 2.02. punkto reikalavimus.

Atsižvelgiant į tai, kad farmacijos kompanija bendradarbiavo tiriant šį pažeidimą ir pastarųjų 12 mėn. laikotarpiu jai nebuvo taikytos VREK sankcijos, VREK nutarė paviešinti šį įspėjimą VREK interneto svetainėje www.vaistukodeksas.lt be kompanijos ir vaistinių preparatų pavadinimų.

Vaistų rinkodaros etikos komisijos
pirmininkas Dr. Konradas Vitkevičius