ATSKLEIDIMO KODEKSAS

 

Siekdamos užtikrinti sklandų visuomenės sveikatai būtiną medicinos progresą farmacijos pramonės kompanijos priėmė Sveikatos priežiūros specialistų ir sveikatos priežiūros organizacijų Informacijos atskleidimo kodeksą (toliau – Atskleidimo kodeksą).

Šį vieningą ir efektyvų savireguliacijos kodeksą visoje Europoje priėmė Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos (angl. European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)) vienijamos kompanijos.

Lietuvoje šiuo kodeksu vadovaujasi 40 kompanijų, vienijamų Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos (IFPA) ir Vaistų gamintojų asociacijos (VGA).

Pagal Atskleidimo kodeksą kompanijos įsipareigoja atskleisti informaciją apie savo indėlį į medikų kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimą, informaciją apie praktikuojančių medikų pasitelkimą vykdant su medicinos inovacijomis susijusius klinikinius tyrimus, bei kitą informaciją.

Šią informaciją farmacijos pramonės kompanijos pateikia atskleisdamos vertes, perleistas sveikatos priežiūros specialistams ar sveikatos priežiūros organizacijoms.

Vertė gali būti nepiniginė nauda (pvz., kai kompanija finansuoja mediko tobulinimąsi jo praktikuojamai terapinei sričiai skirtoje konferencijoje apmokėdama skrydžio bilietus ar konferencijos registracijos mokestį) arba piniginis mokėjimas (pvz., kai kompanija apmoka už mediko dalyvavimą klinikiniuose inovatyvių gydymo būdų tyrimuose).

Nors farmacijos pramonės ir medikų bendradarbiavimą tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos sąjungos (ES) šalyse reguliuoja ES direktyvos, kiekvienos šalies įstatymai ir savireguliacinės iniciatyvos (pvz., Etikos kodeksai), priimdama Atskleidimo kodeksą pramonė žengė papildomą žingsnį, kuriuo siekia stiprinti pasitikėjimą tarp visuomenės, pramonės atstovų bei medikų.

Atskleidimo kodekso nuostatas IFPA ir VGA narės įgyvendina laikydamosi galiojančių konkurencijos ir duomenų apsaugos įstatymų, teisės aktų ir kitų įstatyminių reikalavimų.

Atskleidimo kodeksas yra Vaistų rinkodaros etikos kodekso dalis (priedas D)